Продукти и услуги

 • Управление на транспорта
 • Интелигентни транспортни решения
 • Интелигентни паркинг решения
 • Инфо СМС известяване и СМС паркиране
Управление на транспорта
Срещаме иновативните идеи с обикновените хора

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА

Управление на автопарк
Подредете хаоса в управлението на автопарка си и повишете ефективността на разходите, независимо от мащаба на дейността и вида или броя на превозните средства чрез системата за управление на автопарк. Проследявайте превозните средства по лесен и удобен начин, чрез анализ на събраните данни увеличете горивната ефективност, подобрете сигурността на товарите и безопасността на водачите.
Проследяването на превозните средства обхваща:
 • локализиране на превозното средство и мониторинг на движението му по картата;
 • проследяване на динамиката на различни параметри като скорост, ниво на гориво, температура на антифриз/вода, волтаж и други;
 • управление на превозни средства (изпращане на команди и съобщения, възлагане на задачи и маршрути, коригиране на уведомления и др.) и на водачите (телефонни разговори, SMS, работни смени);
 • контрол на движението на превозните средства по предварително зададен маршрут;
 • интерпретиране на събраните данни в различни видове отчети (таблици, графики);
 • и още много.
Превозните средства могат да бъдат наблюдавани на компютърен екран. Получените по време на мониторинга данни се експортират във файлове с различен формат, за по-лесен и удобен анализ.

Прозрачност и сигурност при отчитане на разходите.
Изчислете реалните разходи за километър за всяко превозно средство. Това позволява да определите точната рентабилност на вашия автопарк за всяка отделна единица. Чрез събраните данни получaвате подробна информация за променливите и фиксираните разходи. Имате възможност да откривате неточна информация, като грешни показания на километри, прекомерна консумация на гориво или нереални места или време за зареждане (в сравнение с действителните GPS данни на превозното средство). Може да видите на картата къде се е намирало превозното средство по време на издаването на определена квитанция (например, фактура за гориво), което ви позволява да потвърдите всеки разход за реален. Получавате уведомление, когато въведеното време или данни на одометъра не съвпада с информацията от GPS. Има опция за ръчно или автоматично въвеждане на разходи (периодични фиксирани разходи като застраховка, други такси и данъци). След въвеждането на разходите за превозните си средства може да изчислите общите разходи за различен период от време (последния месец или тримесечие). Предлага се информация за разходите на важни съотношения едновременно:
 • Разходи / км
 • Разход на гориво / 100 км
 • Цена / час и Разход на гориво / час (за строителна техника).
Информация за пасажери в реално време (RTPI)
Информацията за пасажери анализира и предоставя данни за услугите на обществения транспорт в реално време. Това ви позволява да разберете кои превозни средства минават през вашата спирка, както и в колко часа се очаква да пристигнат. Тук е събрана цялата необходима информация за графика на пътуването ви. Навсякъде. По всяко време. Планирайте пътуването си според предпочитанията си за маршрут, цена или трафик.

Автоматично преброяване на пасажери (АПП)
АПП системите позволяват броя на пасажерите да се актуализира на всяка спирка. Заедно със системите за автоматична локация на превозни средства са двете най-важни технологии, които всяка транспортна система трябва да има. В системите, които ги притежават, те заместват напълно плановете на разписанията, информацията, за които досега са се събирали ръчно. Основното предимство на АПП е, че за разлика от плановете за графици, те събират данни за всяко отделно пътуване, в случай, че 100% от частите на системата за автоматична локация на превозното средство е инсталирана на спирките. Едновременно с това, АПП системите намаляват разходите в дългосрочен план – въпреки по-високите първоначални инвестиции, те се оказват по-изгодни, в сравнение с разходите, необходими за организирането на ръчно събиране на информация.

Интелигентни транспортни решения
Прекарвайте времето си в градски комфорт

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА

Централна система за управление
Системата дава възможност за подобрено визуализиране на паралелни видеа от множество камери. Централната система за управление е мулти локализиран клиент, позволяващ достъпа до камери от множество локации само на един монитор. Системата с лекота интегрира гледането на аналогови и IP камери в един източник и може да се използва много ефективно при сървъри, локализирани на различни географски райони.
Централната система за управление поддържа както enVigil NVS, така и enVigil IP NVR сървъри. Мулти локализираният клиент автоматично се свързва с различните сървъри, когато веднъж е настроен, като по този начин осигурява изглед на голям брой камери в системата.

Информационни пътни дисплеи
Базира се на два ключови елемента – уеб приложение за различни видове управление на информацията и дисплеи за нейното визуализиране. Информацията за трафика, задръстванията, пътните злополуки, затворените пътища и ремонтни дейности са изключително важни данни, които са достъпни чрез системата. Тя оптимизира трафика, редуцира задръстванията, давайки информация в реално време.

Видео наблюдение
За да гарантира безопасността на гражданите в съвременната градска среда, системата предлага 24/7 видео наблюдение за предотвратяване на престъпността и създаване на неоспорими доказателства за евентуално произшествие, под формата на видео кадри. Съвременните модерни градове страдат от проблеми със сигурността, затова екипът на Инфосистемс не спира да работи върху решения, увеличаващи ефективността и улесняващи видеонаблюдението.

Трафик мониторинг
Трафик мониторингът е планиране, изпълнение и контрол и управление на трафика. Основната цел е да увеличи ефективното използване на наличната инфраструктура, да гарантира безопасно функциониране на транспорта, да съдейства в грижата за околната среда, да осигури оптимално разпределение на инфраструктурното пространство (пътища, железопътна мрежа и др.) сред потребителите му.
Интелигентни паркинг решения
Заменете обикновеното с удобното паркиране

Интелигентните паркинг решения на Инфосистемс използват пълния потенциал на дигитализацията: смарт сензори, интелигентен софтуер и умен анализ на наличните данни. Системата елиминира ненужния трафик, свързан с паркирането и осигурява оптималното използване на градските паркоместа. Този процес пести време, намалява влиянието на транспортните средства върху околната среда, подобрява качеството на живот в града.

СФЕРИ НА ЕКСПЕРТИЗА

Паркинг статус в реално време
Информацията за налични паркоместа в реално време е особено важна за градските райони, а нейното използване може да намали задръстванията, замърсяването и консумацията на гориво. Това софтуерно решение помага за откриването на места за паркиране на улицата и може да улесни гражданите при планиране на времето им.

Заплащане на паркинг
Можете да изберете най-удобния от всички налични методи: СМС, паркинг автомати, мобилно приложение.

Дисплеи за паркинг навигация

Автоматично разпознаване на регистрационен номер

Предлагаме решение за автоматично разпознаване на регистрационен номер. То може да бъде приложено във всички случаи, в които трябва да се да се ускори времето по събиране или сравняване на регистрационните номера на превозни средства, да се улесни контролирано пропускане на автомобили, сверяване на информация с база данни с право до достъп до определени зони, подпомага процеса по сравняване на регистрационните номера на превозните средства със списъци на откраднати или търсени превозни средства и други.
Инфо СМС известяване и
СМС паркиране
Вземи нужната информация в ръце

Системата за автоматично генериране и изпращане на СМС-и дава възможност на клиента да изпраща кратки текстови съобщения към конкретна листа с получатели в определен ден и час по създаден график от различни мобилни оператори или Вайбър. Според нуждите на клиента има възможност за мониторинг и генериране на справки по различни признаци. Ползите за клиента са напълно автоматизиран процес, който пести време, огромен обем работа се изпълнява без нуждата от човешки ресурс, а също периодичност и акуратност на изпълнение.

Интеграция с други системи е възможна чрез публичен приложно-програмен интерфейс.

СМС интелигентно градско паркиране
СМС паркирането е платежна система за паркиране в определени области в градовете. То предлага алтернативни методи за контрол и събиране на такси за паркиране и осигурява на гражданите сигурен, удобен и бърз начин да плащат ползваните паркинг услуги.

SMS Payment and Smart Parking